Opinia wychowawcy klasy o uczennicy

Pobierz

Magdalena w tym roku szkolnym 2012/2013 miała wydłużony etap edukacyjny, z powodu niskiego poziomu intelektualnego i nieopanowania materiału klasy III w zeszłym roku szkolnym.Imiona/ nazwisko Ucznia Klasa Kierunek DANE NA PODSTAWIE ŚWIADECTWA Z OSTATNIEGO ROKU SZKOLNEGO (do 2 miejsc po przecinku) .. Miejscowość, data.. Jednak nie czuje się pewnie podczas czytania i robi to niechętnie.Opinia o uczniu Dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Xxx xxxx urodzony .. Rzeszów Informacja na temat funkcjonowania uczennicy w środowisku szkolnym sporządzona na prośbę rodziców w celu przedłożenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Czystość, schludny wygląd i higiena dziecka są bez zastrzeżeń.. Bardzo dobrze wywiązuje się z funkcji skarbnika klasowego.. XXXXX raczej nie wagaruje, ma wysoką frekwencję.. Dziewczynka posiada znikomy zasób wiadomości, ma kłopoty z opanowaniem nowych pojęć i umiejętności.1.Funkcjonowanie ucznia w szkole Uczennica uczęszcza do naszej szkoły od września .r.. Jest zawsze zadbana, czysta i schludnie ubrana.. Jul 4, 2020Opinia wychowawcy klasy o uczennicy szkoły ponadgimnazjalnej XXXXX w opinii nauczycieli przedmiotów nie przykłada dużej wagi do nauki, na pierwsze półrocze uzyskała średnią ocen 3,2.. Zasady publikacji.Opublikowano: 24 stycznia 2015 roku.. Kamila dobrze funkcjonuje w zespole klasowym..

Wychowawca klasy (podpis) O nas.

Klaudia podporządkowuje się w pełni tylko poleceniom wychowawcy.Uczennica jest grzeczna i uprzejma w stosunku do nauczycieli.. Najbardziej rzetelna opinia to taka, która mocno trzyma się faktów.. Tym razem pisałam o uczennicy, która ubiega się o zgodę na realizację indywidualnego programu nauczania z wybranych przedmiotów.Znacznie lepiej czyta tylko w mojej obecności, niż w obecności całej klasy.. Opinia o Uczniu/Uczennicy pod względem nauki i zachowania: .. data Czytelny podpis Wychowawcy/ Pedagoga 1 W opisie należy uwzględnić m.in. bezrobocie, wielodzietność, .Przykład opinii wychowawcy klasy o uczniu Wielokrotnie jesteśmy zobowiązani do napisania opinii o uczniu i za każdym razem sprawia nam to kłopot.. Udział ucznia w zajęciach dodatkowych, takich jak: kółka zainteresowań, konkursy, olimpiady, zawodyFeb 23, 2021Opinia wychowawcy klasy o uczniu z problemami do PPP.. Jednak z premedytacją nie uczęszcza na zajęcia z terapii logopedycznej, twierdząc, że nie jest jej potrzebna.Opinia wychowawcy o uczennicy W związku z zaobserwowanymi w klasie I-III trudnościami edukacyjnymi Wiktorii zaproponowano rodzicom, aby skonsultowali się z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu zdiagnozowania dziecka..

Opinia pedagogiczna o uczennicy …….., urodzonej ……….

Uczniowie lubią jej słuchać.Opinia wychowawcy o uczennicy XX Uczennica klasy ……., jest pozytywnie nastawioną do otaczającego ją środowiska, miłą, kulturalną uczennicą.. Na uroczystości i zabawy organizowane w szkole dziecko ma zawsze odpowiednie stroje.. Wymaga pomocy i mobilizacji do wykonania czynności samoobsługowych.Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies.. Można na niej polegać, ponieważ jest odpowiedzialna i prawdomówna.. Uczennica nie przestrzega norm społecznych, bywa zaczepna, przezywa, pokazuje język, pluje, używa wulgaryzmów, nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, nie reaguje na uwagi nauczycieli.. Jest dobrą organizatorką.. Wiktoria uczęszcza obecnie do klasy IV Szkoły Podstawowej, w której jest 19 uczniów.Opinia wychowawcy o uczennicy Opinia nauczyciela - wychowawcy Zofia .. jest uczennicą klasy czwartej wykazującą znaczne braki i trudności dydaktyczne związane z opanowaniem podstawy programowej.. Matematyka (techniki rachunkowe)………………………………………………………….. 3.Przykładowa opinia wychowawcy klasy o dziecku przedszkolnym Aneta Ziółkowska.. Regulamin.. Marcinowi zdarzają się nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach świetlicowych oraz pojedyncze ucieczki z lekcji (1- fizyka, 1- angielski)..

xx xx xx xx xx jest uczniem klasy drugiej (integracyjnej).

Od początku objęto Zosię szczególną serdecznościąUczennica jest grzeczna i uprzejma w stosunku do nauczycieli.. Opinia o uczniu z trudnościami dydaktyczno - wychowawczymi .. Język polski (technika czytania, pisania, ocena samodzielnych prac pisemnych, poziom wypowiedzi ustnych, znajomość zasad ortografii) ………………………………………………………………………………………………….. Pobierz (doc, 31,5 KB) Podgląd treści.. Dlatego pisz konkretnie, np.: uczeń wyraża się wulgarnie, uczeń nie reaguje na upomnienia nauczyciela, uczeń nie notuje na lekcjach uczeń dużo pracuje w domu uczeń unika towarzystwa kolegów uczeń rozmawia na lekcjachVIII UWAGI WYCHOWAWCY NA TEMAT ZAWODU, KTÓREGO UCZEŃ CHCIAŁBY SIĘ UCZYĆ ( czy zawód, który wybrał jest adekwatny do jego zdolności i możliwości, jaki zawód byłby dla ucznia najbardziej wskazany) .May 17, 2022Feb 5, 2022To konsekwencja zachowania xxxxxx, zwłaszcza w czasie zajęć świetlicowych.. Jest dobrą organizatorką.Pamiętaj, żeby każdą opinię poprzeć przykładami.. Chłopiec jest pogodny, posłuszny, chętnie wykonuje polecenia nauczyciela.. Wywiązuje się terminowo z podjętych przez siebie przedsięwzięć.. Jest bardzo związana ze swoją klasą, choć sama rzadko inicjuje kontakty z dziećmi.. Czystość, schludny wygląd i higiena dziecka są bez zastrzeżeń.. Współpraca wychowawcy z rodzicami dziewczynki układa się pomyślnie.Opinia wychowawcy o uczennicy: …..

Współpraca wychowawcy z rodzicami dziewczynki układa się pomyślnie.

w ….. Sylwia jest miłą, skromną, bardzo grzeczną uczennicą.. Na uroczystości i zabawy organizowane w szkole dziecko ma zawsze odpowiednie stroje.. Dziewczynka zazwyczaj udziela prawidłowych odpowiedzi po przeczytaniu samodzielnie tekstu.. Dziewczynka jest dzieckiem pogodnym, zawsze uśmiechniętym i chętnym do kontaktów z rówieśnikami.. Nazwisko wychowawcy .. Powód zgłoszenia do Poradni: trudności w uczeniu się (dodatkowo należy wypełnić Załącznik nr 1) .. Trzeszczany Integracja sensoryczna - ocena funkcjonowania ucznia klasy II Edyta Maścidło-Sączawa.. Można na niej polegać, ponieważ jest odpowiedzialna i prawdomówna.. Rodzice interesują się córką, jej rozwojem oraz .I Opinia o wynikach w nauce ucznia 1.. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy .. (pieczęć szkoły) (miejscowość i data)Nauczyciele uczący maja zastrzeżenia do zachowania Marcina, o czym świadczą częste uwagi zapisywane w dzienniku oraz ustne przekazywane wychowawcy.. Czasami spóźnia się na lekcje.INFORMACJA O UCZNIU .. Coraz chętniej bierze udział w przedstawieniach szkolnych , lubi śpiewać.Pozycja ucznia w klasie (czy ma kolegów, łatwość/trudność w nawiązywaniu kontaktów, stosunek do zadań grupowych, sytuacje konfliktowe- inicjuje bójki, ulega innym, podporządkowuje się) 6..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt