Określ na podstawie fragmentu tabeli kodu genetycznego

Pobierz

rozwiązane.. Rozwiązanie Wideob) Na podstawie tabeli z fragmentem kodu genetycznego zapisz nazwy kolejnych aminokwasów (oznaczonych na schemacie literami X, Y, Z) w powstałym trójpeptydzie.. Określ na podstawie tabeli kodu genetycznego z poprzedniego zadania, który aminokwas jest transportowany przez tRNA z antykodonem 3'-GCU-5'----- 1.. Korzystając z tabeli kodu genetycznego, podaj szereg aminokwasów kodowanych przez mRNA przed mutacją (A) i po mutacji (B) w matrycowej nici DNA.Arkusz - poziom rozszerzony - przykładowe rozwiązania.. Strona 12.. Strzałką oznaczono kierunek odczytu informacji genetycznej.. Strzałką oznaczono kierunek odczytu informacji genetycznej.. a) Ustal, jaka będzie kolejność tRNA, oznaczonych literami A, B i C, przyłączanych w procesie syntezy białka na matrycy mRNA o podanej .Na schemacie przedstawiono fragment nici mRNA oraz trzy cząsteczki tRNA (A-C), przenoszące aminokwasy zapisane w tym fragmencie (te cząsteczki ułożono w sposób przypadkowy).. Określ na podstawie fragmentu tabeli kodu genetycznego sekwencję nukleotydów w mRNA który posłużył do syntezy przedstawionego poniżej polipeptydu.Korzystając z tabeli kodu genetycznego określ, czy przedstawiony fragment łańcucha DNA jest nicią kodującą, czy matrycową.. Więc taka jest liczba kodonów w kodzie genetycznym organizmu.. Przez dwie godziny, uczniowie rozwiązywali maturę z biologii na poziomie podstawowym..

W tabeli zamieszczono fragment kodu genetycznego.2.

Jest ich 64 (43).. W tabeli zamieszczono fragment kodu genetycznego.Na schemacie przedstawiono fragment nici mRNA oraz trzy cząsteczki tRNA (A-C), przenoszące aminokwasy zapisane w tym fragmencie (te cząsteczki ułożono w sposób przypadkowy).. (1 pkt) Na rysunkach przedstawiono dwa rodzaje tkanki nabłonkowej człowieka.Matura 2016: BIOLOGIA rozszerzona [ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE] - znajdziecie tu wszystko, co powinniście wiedzieć o dzisiejszym egzaminie maturalnym z biologii na poziomie rozszerzonym.Strona 3. z 14.. (4 pkt) Na schemacie przedstawiono proces crossing-over.. Strzałką oznaczono kierunek odczytu informacji genetycznej.. Następnie zapisz sekwencję odpowiadającego mu DNA.. Pamiętając, że mamy 4 rodzaje zasad azotowych RNA (A, G, C i U), można obliczyć liczbę możliwości powstania takich trójek.. A. mitoza B. mejoza c) Podaj nazwę etapu podziału jądra komórkowego, podczas którego zachodzi zjawiskoPortal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. W tabeli zamieszczono fragment kodu genetycznego.Praca kontrolna z biologii LO dla dorosłych semestr V Poniższa praca składa się z 15 zadań.. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź.Komentarze ..

Cechy kodu genetycznego:W tabeli zamieszczono fragment kodu genetycznego.

Ci, którzy zdecydoŻyczymy powodzenia!. Zadanie 3.. 2 Zobacz odpowiedziOpublikowany in category Biologia, 05.09.2020 >> .. Określ na podstawie tabeli kodu genetycznego z poprzedniego zadania, który aminokwas jest transportowany przez tRNA z antykodonem 3'-GCU-5'-----1.. Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MBI-R1_1P-072 EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 150 minut Instrukcja dla zdającego 1.. Uzasadnij odpowiedź.Korzystając z tabeli kodu genetycznego określ, czy przedstawiony fragment łańcucha DNA jest nicią kodującą, czy matrycową.. (1 pkt) Uzupe ánij poni *sze zdanie tak, by poprawnie opisywa áo proces filtracji, wpisuj c trzyWszystkie one biorą udział w kolejnym etapie ekspresji informacji genetycznej - translacji., jednak na skutek .Na schemacie przedstawiono fragment nici mRNA oraz trzy cząsteczki tRNA (A-C), przenoszące aminokwasy zapisane w tym fragmencie (te cząsteczki ułożono w sposób przypadkowy).. MAJ ROK 2009 Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać łącznie 60 punktów Wypełnia zdający przed rozpoczęciem pracy PESEL ZDAJĄCEGO KOD ZDAJĄCEGO 2 Egzamin maturalny z biologii Poziom rozszerzony Zadanie 1. a) Wyjaśnij, na podstawie schematu, na czym polega proces crossing-over..

A) Na podstawie fragmentu tabeli kodu genetycznego uzasadnij,że twierdzenie:Kod genetyczny jest zdegenerowany,jest prawdziwe.

Zadanie.. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 18 stron (zadania 1 - 39).Badanie ojcostwa - postępowanie analityczne mające na celu potwierdzenie lub wykluczenie ojcostwa w linii domniemany ojciec - dziecko, wykorzystywane następnie dla celów prywatnych lub sądowych.Badanie ojcostwa obejmuje różne metody analizy pokrewieństwa, stosowane w: klasycznych zestawach testów na ojcostwo,; sądowym ustalaniu obowiązku alimentacyjnego,Matura 2014 z biologii odbyła się 12 maja o godzinie 9.. Odpowiedź a) kolejność tRNA: B, C, A lub UAC, CCA, UGU a) UAA, UAG, UGAWyżej wymienione kodony to kodony nonsensowne, które Odpowiedź na zadanie z Puls życia 3Korzystając z tabeli kodu genetycznego określ, czy przedstawiony fragment łańcucha DNA jest nicią kodującą, czy matrycową.. Uzasadnij odpowiedź.Po gimnazjum, Zeszyt ćwiczeń.. Określ na podstawie fragmentu tabeli kodu genetycznego sekwencję nukleotydów w mRNA który posłużył do syntezy przedstawionego poniżej polipeptydu.. Biologia (I.Szelągowska)Na podstawie danych z tabeli wykonaj diagram słupkowy, .. Na podstawie rysunku określ, jaki to typ podziału komórkowego - mitoza czy mejoza.. Na schemacie przedstawiono budowę cząsteczki tRNA uczestniczącej w procesie translacji, a w tabeli - fragment kodu ge - Pytania i odpowiedzi - Biologia ..

search.a) Na podstawie fragmentu tabeli kodu genetycznego uzasadnij,że twierdzenie:Kod genetyczny jest zdegenerowany,jest prawdziwe.

b) podaj kolejność aminokwasów w łańcuchu polipeptydowym,jeśli nic matrycowa DNA ma sekwencje ; 3' -AGGAGCACAATG-5'.. Następnie zapisz sekwencję odpowiadającego mu DNA..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt