Sprawozdanie nauczyciela stażysty przedmiotów zawodowych

Pobierz

im.Zdobytą wiedzę i umiejętności mogłam poszerzyć uczestnicząc w pracach Komisji Przedmiotów Ogólnokształcących, która funkcjonuje przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzozowie ( Załącznik 8.1) Praca ta wywarła duży wpływ na mój rozwój zawodowy, zdobyłam wiele cennych informacji i wskazówek dotyczących pracy w szkole, które pozwoliły mi poszerzyć moje wiadomości odnośnie obowiązków wynikających z działań dydaktyczno - wychowawczych.Fryderyka Chopina w Żarach Data rozpoczęcia i zakończenia stażu: 1.09.2008 - 31.05.2009 r. Nauczane przedmioty: informatyka i technika Opiekun stażu: mgr Cezary Sułkowski SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ZAWODOWEGO Realizując w roku szkolnym 2008/2009 opracowany przeze mnie plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego, dążyłam do wykonania założonych zadań.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kantowanego.. Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego za I rok stażu.. Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres dziewięciu miesięcy mojej pracy pedagogicznej.. UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. Data odbywania stażu: 1.09.2013 - 31.05.2014.. Agnieszka Prudło.. data zakończenia stażu: 31.05.2005r..

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Hanna Suwart.

Wzór zaświadczenia dla nauczyciela, który ukończył staż po dniu 31 sierpnia 2018 r. Data: 2021-06-22, rozmiar: 30 KB.. odbywającego staż: Beata Zawierucha.. WSTĘP.. "Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego" + podstawa prawna - tu się wstrzymaj do września!. ROZPORZĄDZENIE.Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.. PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Opiekun stażu : mgr Monika Misztal.. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.. Stanowisko: nauczyciel chemii.. rozpoczęłam staż w wymiarze 9 miesięcy na .. Pracę w Przedszkolu Publicznym nr .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI.. w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół nr 2 im.Sprawozdanie obejmuje ocenę stopnia realizacji zadań przedstawionych w Planie Rozwoju Zawodowego.. • Wskazała pani, ze korzysta z aplikacji Learning Apps, proszę stworzyć krótkie ćwiczenie.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. data rozpoczęcia stażu: 13.09.2004r.. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego, składam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w roku 2016/2017.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO..

Imię i nazwisko nauczyciela.

Po analizie najważniejszych aktów prawnych, takich jak: Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym.Sprawozdanie z realizacji zdań zawartych w planie rozwoju zawodowego w oparciu o zadania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli obejmuje:Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Anna Ściblak Okres odbywania stażu: 1.09.2009 - 31.05.2010 Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Ewa Chojecka Staż na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczęłam 1 września 2009r.. 3a) i rozporządzenia MEN w sprawie uzyskania awansu z 01.12.2004 r. - wrzesień 2006.. ), na kolejnej możesz przedstawić najważniejsze informacje o sobie, czyli imię i nazwisko, miejsce odbywania stażu, czas trwania stażu, najważniejsze cele awansu, imię i nazwisko dyrektora placówki (opcjonalnie), zajmowane przez Ciebie stanowisko oraz posiadane kwalifikacje (wykształcenie kierunkowe).May 3, 2022Jun 16, 2020SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY mgr Ewelina Filonik Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Ewelina Filonik Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego Nazwa i adres szkoły: Prywatna Szkoła Podstawowa "Akademia Językowa" z OddziałamiDec 1, 2021Jun 7, 20221..

2.Jul 3, 2020Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: lic Sylwia Murgrabia.

Czas trwania stażu: 01.09.2012-31.05.2013.. Anita Orzechowska.1.. Dokumentację i opis przeprowadzonych działań wymaganych od nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego skompletowałam według poszczególnych wymagań.. Placówka: Przedszkole nr 5, ul. Domarasiewicza 2, 96-100 Skierniewice.. Wzór zaświadczenia dla nauczyciela, który ukończył staż do dnia 31 sierpnia 2018 r. Data: 2021-06-22, rozmiar: 28 KB.. PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Dzięki temu wiem, na czym polega awans zawodowy nauczyciela i według jakiej procedury przebiega.. Jestem pedagogiem szkolnym w Szkole .Załączniki.. W sprawozdaniu zostały przedstawione działania, jakie podjęłam, aby spełnić wymogi określone dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego oraz w pełni móc realizować własne ambicje zawodowe.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z dwuletnim stażem pracy pedagogicznej.. Czas trwania stażu od 1 września 2005r.. Imię i nazwisko opiekuna stażu: nauczyciel dyplomowany mgr Beata Sianos.. Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa nr 29 w Lublinie.. NAUCZYCIELA STAŻYSTY.. Działając zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013r.. W trakcie odbywania stażu na stopień nauczyciela kontraktowego podejmowałam działania zmierzające do realizacji planu rozwoju zawodowego.Aug 25, 2021SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI..

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.

Stanowisko: Nauczyciel - wychowawca świetlicy.. mgr KAMILI DROŻDŻAŁ.. Zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego, dotyczącymi awansu zawodowego.. Imię i nazwisko dyrektora mgr Zyta Ciesielska.Pomysły zaczerpnięte z prezentacji, sprawozdania lub oceny pracy dorobku zawodowego nauczyciela • Posługuje się Pani prezentacją, proszę dodać slajd, wstawić hiperłącze i zmienić projekt.. Imię: Dominika.. Pobierz wszystkie pliki.Mar 31, 2022Jun 14, 2022Sprawozdanie ze stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans nauczyciela dyplomowanego.. Miejsce odbywania stażu: Zespół Szkół Społecznych.. Znam treść Znowelizowanej Karty Nauczyciela (rozdz.. NAUCZYCIELA STAŻYSTY.. pedagoga szkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym.. Z dniem 01.09.2005r..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt