Przeliczanie celsjusza na fahrenheita

Pobierz

Temperatura T w stopniach Fahrenheita (° F) jest równa temperaturze T w stopniach Celsjusza (° C) razy 9/5 plus 32: T (° F) = T (° C) × 9/5 + 32. lub .. °R = (°C + 273.15) × 1.8.Przelicznik jednostek temperatury pozwala zamienić wartość wyrażoną w danej jednostce na inną jednostkę.. Nasza tabela konwersji zawiera również wzór, dzięki czemu temperaturę można przeliczać również ręcznie.. W przeliczeniu na stopnie Celsjusza odpowiada to -273,15 o C.. Dodaj 32 do tej liczby.. Jednostką temperatury w układzie SI jest kelwin [K].. Zamień (konwertuj) 1 °C = 33,8 °F.. Do połowy XX wieku, kiedy to została zastąpiona przez skalę Celsjusza, była używana do pomiaru temperatury w krajach stosujących cesarskie jednostki miary.Użytkownik wchodzi do programu i w menu ma możliwość wyboru zamiany albo ze stopni Celsjusza na stopnie Farenheita, albo ze stopni Farenheita na stopnie Celsjusza.. Przelicza Kelviny, stopnie Celsjusza, Fahrenheita, Rankina i kilka innych jednostek temperatury.. Użytkownik podaje ilość stopni do zamiany; Program zamienia podane stopnieNov 29, 2020Konwerter (przelicznik) jednostek temperatury.. Przelicznik jednostek temperatury pozwala na zamianę ośmiu różnych jednostek.. Jak przekonwertować stopnie Celsjusza na Fahrenheita.. TCelsjusz = ( (TFahrenheit - 32)/2) × 1,1 — wynik zaniżony o 1% wobec dokładnego.Celsjusz (°C) Skala Fahrenheit (°F) na Celsjusz (°C) Od °C Do °C 140°F = 60.0°C 141°F = 60.6°C 142°F = 61.1°C 143°F = 61.7°C 144°F = 62.2°C 145°F = 62.8°C 146°F = 63.3°C 147°F = 63.9°C 148°F = 64.4°C 149°F = 65.0°C 150°F = 65.6°C 151°F = 66.1°C 152°F = 66.7°C 153°F = 67.2°C 154°F = 67.8°C 155°F = 68.3°C 156°F = 68.9°C 157°F = 69.4°C 158°F = 70.0°CNapisz program zamieniający temperaturę wyrażoną w stopniach Celsjusza na temperaturę wyrażoną w stopniach Fahrenheita zgodnie ze wzorem TC = 5/9 (TF-32)..

Przelicznik temperatur krok po kroku.Feb 7, 2021Przelicznik Jednostek Temperatury zamienia podaną wartość temperatury w jednej jednostce na inne (np. stopnie fahrenheita na stopnie celsjusza).

".Konwertuj: Stopni Celsjusza.. Czy wiesz, że świerszcze mogą ci powiedzieć, jak ciepło jest na zewnątrz?Przelicznik stopni Celsjusza.. Po każdorazowym wykonaniu obliczeń użytkownik jest pytany "Czy powtórzyć obliczenia (T/N)?. Porównaj stopnie Celsjusza ze stopniami Fahrenheita, Kelvina, Rankine'a, Newton'a i innymi skalami temperatur.Skala Fahrenheita (°F) jest zaproponowaną w 1724 roku skal pomiaru temperatury i nazwaną na cześć jej twórcy Daniela Gabriela Fahrenheita ().. Skala Fahrenheita (symbol: °F) - skala pomiaru temeperatury stworzona w 1724 roku przez niemieckiego uczonego Daniela Gabriela Fahrenheita (ciekawostka: Fahrenheit urodził się w Gdańsku).. > Lista kalkulatorów > .. ° F = (° C × 9/5) + 32 Równie łatwo jest przekonwertować stopnie Fahrenheita na stopnie Celsjusza; ° C = (° F - 32) x 5/9 Przykład konwersji ° C na ° F Na przykład, aby przeliczyć 26 ° C na ° F(temperaturę ciepłego dnia): ° F = (° C × 9/5) + 32Przelicz stopnie Celsjusza na Fahrenheita: = KONWERTUJ (A2; "C"; "F"); Przelicz stopnie Fahrenheita na stopnie Celsjusza: = KONWERTUJ (A2; "F"; "C") ; Przelicz kelwin na stopnie Fahrenheita: = KONWERTUJ (A2; "K"; "F") ;Przyjęło się uznawać, że temperatura standardowa wynosi 25°C.. Przykład: (30 ° C x 1,8) + 32 = 86 ° F Inne konwersje Inną interesującą konwersją temperatury jest zamiana świerszczy na stopnie Fahrenheita.. Skala używana była w przeszłości najczęściej w kajach anglosaskich, obecnie głównie w USA.Jak przekonwertować stopnie Celsjusza na Fahrenheita.. Do najbardziej popularnych przeliczeń jednostek temperatury należy: Stopnie Celcjusza na Fahrenheit ; Stopnie Celcjusza na Kelwiny ; Stopnie Fahrenheita na Kelwiny.. Przelicznik Jednostek.. Wyjątek stanowi ruch oscylacyjny, który nie ustaje nigdy.. Poniżej wpisz w odpowiednie pole temperaturę, którą chcesz zamienić .Aby przeliczyć temperaturę w stopniach Celsjusza na Fahrenheita, pomnóż przez 1,8 (lub 9 / 5) i dodaj 32.. Wzory do zamiany temperatury z Celsjuszy na inne skale.. Przelicz 20 stopni Celsjusza na stopnie Fahrenheita: T (° F) = 20 ° C × 9/5 + 32 = 68 ° Fkonwertuj z Fahrenheit do Celsjusz ℃ = ℉ - 32 1.8000 Celsjusz Pomimo że początkowo zdefiniowana na podstawie momentu zamarzania wody (i później momentu topnienia lodu), skala Celsjusza jest obecnie oficjalnie stosowaną skalą, zdefiniowaną względem skali temperatur Kelwina.Konwertuj stopnie Celsjusza na stopnie Fahrenheita i odwrotnie za pomocą kalkulatora temperatury firmy Farnell.. Oznacza to, że punkt wrzenia i zamarzania wody dzieli dokładnie 180 stopni.Aby przeliczyć stopnie Celsjusza na Fahrenheita, należy temperaturę Celsjusza pomnożyć przez 9, podzielić przez 5 i dodać 32.. Strona główna.. Oznacza to, że punkt zerowy tych skal odzwierciedla najniższą temperaturę teoretyczną.Wzór konwersji Celsjusza na Fahrenheita Pomnożyć temperaturę ° C przez 1,8.. Przelicznik temperaturyStosując np. przelicznik Fahrenheita na Celsjusza, dowiesz się, jaka pogoda będzie obowiązywać podczas wakacji w USA.. Przykład.. Możesz też wykorzystać to narzędzie do rozwikłania wyniku działania fizycznego albo sprawdzenia zależności między jednostkami.. W zero bezwzględnym zamiera większość form ruchu.. Skale Kelvina i Rankine'a są wersjami bezwzględnymi odpowiednio skal Celsjusza i Fahrenheita.. -457,87. ilość miejsc po przecinku.To narzędzie oblicza równoważne wartości temperatury w najczęściej stosowanych skalach temperatury..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt