Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o inspekcji weterynaryjnej

Pobierz

1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, przysługuje wynagrodzenie obejmujące część podstawową, o której mowa w ust.. Objaśnienie pojęć.. z 2007 r., Nr 121, poz. 842)Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej Dz.U.2021.0.306 t.j.. 2-5 i art. 42 weszły w życie z dniem 17 marca 2004 r. oraz art. 12 ust.. Data wejścia w życie: 2004-05-01 .. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej Pokaż treść w pełnym oknie .. Data wydania: 2004-01-29 .. Data ogłoszenia: 2004-03-02 .. z dnia 6 lipca 2007 r. (Dz.U.. Typ dokumentu: Ustawa .. 3 ustawy z dnia.. 4a. - Uchylony - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej Jesteś tutaj: Strona główna Akty prawne Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej Rozdział 3.. Dzienniki Unii Europejskiej Seria C z 2006 roku - nr 293 - Strona 144Art.. [Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej] W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 306 oraz z 2022 r. poz. 974) wprowadza się następujące zmiany: 1) do tytułu ustawy dodaje się odnośnik nr 1 w brzmieniu: " 1) Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE .Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej Rozdział 2.. 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 306, z późn..

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.

Lekarzom weterynarii wyznaczonym do wykonywania czynności, o których mowa w art. 18 ust.. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) prawodawstwo weterynaryjne - przepisy Unii Europejskiej dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego w zakresie weterynarii, w tym przepisy o kontrolach urzędowych w zakresie .Dzienniki Unii Europejskiej - najnowsze oraz archiwizowane dzienniki ustaw.. Ustawa określa: 1) zadania, organizację, tryb działania oraz zasady finansowania Inspekcji Weterynaryjnej, zwanej dalej "Inspekcją"; 2) (uchylony) 3) (uchylony) 4)Strona główna » Podstawy prawne » Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.Ustawa określa: 1) zadania, organizację, tryb działania oraz zasady finansowania Inspekcji Weterynaryjnej, zwanej dalej "Inspekcją";z dnia 22 stycznia 2021 r. (poz. 306) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. o Inspekcji Weterynaryjnej Znajomośc ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r., o produktach pochodzenia zwierzęcego Znajomość rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych Znajomość rozporządzenia Parlamentu .Aug 11, 2022Art..

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej 1.

Ustawa określa: 1) zadania, organizację, tryb działania oraz zasady finansowania Inspekcji Weterynaryjnej, zwanej dalej "Inspekcją";Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.. organizację, tryb działania oraz zasady finansowania Inspekcji Weterynaryjnej, zwanej dalej "Inspekcją"; .. w tym określone w przepisach zawartych w aktach prawnych wymienionych w załącznikach nr 1 i 2 do ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w .Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej Obserwuj akt Art. 16. insp.. Zakres regulacji ustawy Ustawa określa: 1) zadania, organizację, tryb działania oraz zasady finansowania Inspekcji Weterynaryjnej, zwanej dalej "Inspekcją"; 2) (uchylony) 3) (uchylony)Jesteś tutaj: Strona główna Akty prawne Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej Rozdział 4.. Data obowiązywania: 2004-05-01 .. określa prawa i obowiązki pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób wyznaczonych do wykonywania zadań i czynności w zakresie urzędowej kontroli weterynaryjnej.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej Obserwuj akt Art. 19. insp.. USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej Wersja: aktualna | Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 306 z 2021-02-18 assignment add..

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej Rozdział 1.

System laboratoriów urzędowych 1.Jun 23, 2022Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1557 Wersja archiwalna od 2020-07-01 do 2021-02-17 Istnieje tekst jednolity - POKAŻ JEGO AKTUALNĄ WERSJĘ input opcje loupe more_vert USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.. Zasady i tryb prowadzenia kontroli 1.1.. Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity .. : Dz. U. z 2007 r. Nr 121, poz. 842 z późn.. Jeżeli powiatowy lekarz weterynarii z przyczyn finansowych lub organizacyjnych nie jest w stanie wykonać ustawowych zadań Inspekcji, może:2.. Organizacja i funkcjonowanie Inspekcji Art. 25.. Podwyżki lub obniżki opłat za czynności Inspekcji 1.Wyznaczenie lekarzy weterynarii do wykonania niektórych czynności Dz.U.2021.0.306 t.j.. Świadectwa zdrowia oraz zaświadczenia o spełnianiu minimalnych standardów co do higieny i warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwie Art. 4a. UchylonyFeb 18, 2021Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej Art. 40, art. 41 ust.. Wyznaczenie lekarzy weterynarii do wykonania niektórych czynności 1.. Podwyżki lub obniżki opłat za czynności InspekcjiZłożenie wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 25a ust.. Jeżeli powiatowy lekarz weterynarii z przyczyn finansowych lub organizacyjnych nie jest w stanie wykonać ustawowych zadań Inspekcji, może: 1)Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej Rozdział 4..

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej Obserwuj akt Art. 25. insp.

2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572 .Aug 11, 2022Znajomość Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.. 1 pkt 2 lit. b. 3.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jedn.. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.. Opłaty Art. 31.. Uwagi: Art. 40, art. 41 ust.. 1 pkt 1, oraz zwrot udokumentowanych kosztów, o których mowa w ust.. 2004 nr 33 poz. 287 WDU20040330287 Otaguj aktJul 29, 2022USTAWA z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych Wersja: aktualna | Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1140 z 2019-06-18 assignment add.. Złożenie wniosku o wydanie zatwierdzenia, o którym mowa w art. 15 ust.. 2-5 i art. 42 .3 days agoz dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.. Przepisy ogólne Art. 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt