Popatrz na zdjęcia uzupełnij zdania używając can lub can't

Pobierz

To moje ulubione hobby!). Odpowiedź zapisz w zeszycie, jesteś na wycieczce szkolnej w.. 4: Zamień przymiotniki na przysłówki i uzupełnij zdania.. 2012-10-16 17:04:37; Popatrz na obrazki na s 68.. 5 i podkreśl odpowiedni zwrot (He - on, She - ona).. Następnie popatrz na znaki i zapisz w zeszycie właściwe zdania.. Powodzenia :)Na podstawie tekstu uzupełnij tabelkę produktami, które możemy policzyć (we can count) i tymi których nie możemy policzyć (we can't count).. (Angielski, .. Popatrz na obrazki bena.uzupełnij jego dzisiejszy wpis.. Napisz obok nich Yes lub No, w zależności od tego, czy są prawdziwe, czy fałszywe; - zad.. 2012-04-13 20:14:07 Chemia 1 gim : uzupelnij tekst 2011-09-11 21:46:53Zad.. 2011-02-25 11:26:03; Popatrz na obrazki na s 68.Napisz zdania o tym , jak spedza .Popatrz na zdjęcia i uzupełnij zdania używając Its,Our,Their lub Your Pomóżcie plis!. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do .Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: popatrz na obrazki napisz a, an lub some oraz odpowiedni rzeczownik.. napisz w zeszycie pytania używając podanych wyrazów oraz can lub can't .. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika w czasie past simple i innymi brakującymi wyrazami.. 6 - popatrz na zad.. Uzupenij zdania.. Zadanie 5 strona 73.. Z góry dziękujęZapisujemy zdania na podstawie zdjęć: 1.. Napisz zdania w zeszycie..

Popatrz na obrazki I uzupełnij zdania formami can I can't .

5 - popatrz na obrazek i przeczytaj zdania 1-6.. 2011-03 .Popatrz na obrazki i napisz zdania 2011-09-13 20:12:05; Uzupełnij zdania, używając was lub were.. napisz o tym: 2012-11-10 17:37:42; Najnowsze zadania1) popatrz na obrazki i porównaj Polskę i Wielką Brytanię 2) Ułóż zdania porównujące?. uzupełnione słowa zostały pogrubione w tłumaczeniu.1.. 5.6 days agoA zakończył się w roku p.n.e. Uzupełnij zdania wpisując jedno słowo w każdą lukę Pliss daje naj Answer.. (Czasami, ja gram na keyboardzie.). Popatrz na ilustracje.. Zapisz w zeszycie: e-Lesson 04.05.2020Popatrz Na Ilustracje I Uzupełnij Zdania W Sąsiedniej Kolumnie.. popatrz na obrazki i uzupełnij dialogi używając podanych słów Mam to na from brainly.pl How about going out tonight?. (Ja piszę historie codziennie.. 2012-03-06 19:07:29; Popatrz na obrazki i uzupelnij zdania 2016-03-12 11:05:32; Uzupełnij dialog, używając wyrazów z ramki 2013-03-21 20:05:00; Uzupełnij zdania, używając a lub an .. 2012-10-16 17:04:37; Popatrz na obrazki i ułuż dialogi.. Napisz dialog, używając podanych wyrazów.- zad.. Napisz 4 zdania co potrafisz i 4 zdania czego nie potrafisz .Popatrz na obrazek i uzupełnij zadania, używając can lub can"t Answer.. 3: Przypomnij sobie, co oznacza "must" i "mustn't".. Z robi ktoś?. Uzupełnij dialog na podstawie informacji z tabelki, następnie wysłuchaj nagranie i sprawdź..

2012-03-06 19:07:29; Uzupełnij zdania, używając a lub an .

2012-10-16 17:04:37; Uzupelnij zdania 2011-05-21 19:29:15; 1) popatrz na obrazki i porównaj Polskę i Wielką Brytanię 2) Ułóż zdania porównujące?. 2011-02-24 21:05:46; Popatrz na obrazki i napisz zdania z can lub can't.. (Ja często robię zdjęcia.). Gotowe zadania prześlij na mój adres mailowy.. Popatrz na obrazki.. Fakt to komentarz na dany temat.. Uzupełnij zdania właściwymi zaimkami nieokreślonymi.. Superdug: no problem Na zdjęciu jest jeszcze do .Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: zdania,użając can, can't lub odpowiedniej formy have to.. 1 Uzupełnij zdania, używając podanych nazw czynności i can lub can't.Używając podanych słów, napisz pełne zdania.. can't (Psy nie mogą wspinać się na drzewa) 2. can (Mój kolega umie grać w tenis) 3. can (Miś polarny może pływać pod .Popatrz na obrazki i napisz zdania 2011-09-13 20:12:05; Popatrz na obrazki i napisz zdania z can lub can't.. Popatrz na ilustracje i uzupełnij zdania W sąsiedniej kolumnie Plisss from brainly.pl Popatrz na obrazki i uzupełnij zdania.. Popatrz na ilustracje i uzupełnij zdania używając A (jedno), SOME (kilka, jakieś) lub A LOT OF (dużo).Uzupelnij zdania czasownikami z ramki w czasie terazniejszym 2011-07-24 17:41:12 Popatrz na obrazek i popraw zadania..

... Popatrz na obrazki i napisz zdania z can lub can't.

Poniedziałek 04.05.2020, lekcja nr 6 według planu lekcji.. (Czasami uprawiam karate.). 2013-09-26 14:56:11; Uzupełnij zdania, używając do lub does.. 2012-10-16 19:27:24; J.angielski: Uzupełnij zdania, używając właściwych czasowników 2015-09-21 16:13:39 .Popatrz na obrazki i napisz zdania 2011-09-13 20:12:05; Uzupełnij zdania, używając was lub were..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt